මංතීරු නීතිය කැඩූ 63000ක් උසාවියට.

traffic policeමංතීරු නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීම යටතේ බස්නාහිර පළාත තුළ දී ගෙවී ගිය දින 23 ක කාලය තුළ දී රියැදුරන් 63,000 කට අධික ප්‍රමාණයකට නඩු පවරා ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

දෙසැම්බර් පළමුවන දින සිට 23 වැනි දා දක්වා කාලය තුළ දී කොළඹ නගරය තුළ හා ඒ ආසන්න ප්‍රදේශවල දී රියැදුරන් 24,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට නඩු පවරා තිබෙන බව ද වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.