මට ඇපදීම අධිකරණයට අපහාසයක් – උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමි

f4ca78dfbacfacf4e74c447526c2b68d_XLඅධිකරණය තමන් වහන්සේට ඇප දීම අධිකරන්යටම අපහාස කර ගැනීමක් බව උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමි ප්‍රකාශ කළහ.

අලි පැටවෙකු අනවසරෙන් ලග තබා ගැනීම සම්බන්ධව චෝදනා ලබා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කළ උන්වහන්සේ පසුව අප මත නිදහස් කරනු ලැබුහ.

මෙසේ ඇප මත නිදහස් කිරීම සිදු කලේ තමන් වහන්සේගේ ඉල්ලීමකින් තොරව ඇප ලබාදීම අධිකරණයට සිදු කළ අපහාසයක් බවත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළහ

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.