මට වුනේ වඳින්න ගිය දේවාලේ ඉහේ කඩා වැටුන වගේ වැඩක් – රන්ජන් රාමනායක

Ranjan Ramanayake“රනිල් මහත්තයා මගෙන් නිදහසට කරුණු අහන්න යනවා. ආණ්ඩුව විවේචනය කරනවා නම් එළියට යන්න කියනවා. මෙහෙම ගියොත් එළියට යන්න වෙන්නේ මට නෙවෙයි ආණ්ඩුවට. මම හදන්නේ ආණ්ඩුව රැක ගන්න.” යි රන්ජන් රාමනායක මහතා පවසා සිටිනවා.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.