මත්තලත් හම්බන්තොට වරායත් එපා… චීන රජය කියයි…

 

MH 1මත්තල ගුවන්තොටුපල හා හම්බන්තොට වරාය භාර ගැනීම චීන රජය ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

දිගින් දිගටම බරපතල පාඩු ලබන අසාර්ථක ව්‍යාපෘති දෙකක් වූ මෙම ආයතන දෙකේ මෙහෙයුම් කටයුතු චීනට භාර ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය කළ ඉල්ලීම මෙසේ ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

චීන රජයේ නීති ප්‍රතිපාදනවලට අනුව මේ ව්‍යාපෘති භාර ගැනීම කළ නොහැකි බව මෙරට චීන තානාපති යී ශියෑන් ලියෑම් මෙරටට දැනුම් දුන්නේය.

කෙසේ වෙතත් වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය ලබන ඔක්තොම්බර් මාසයේ සිට ඇරඹීමට චීන සමාගම තීරණය කර  ඇත. මේ සම්බන්ධව නව ගිවිසුමක් මේ මාසයේදී අත්සන් කිරීමට නියමිතය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!