මත්තල ශ්‍රී ලංකන් තටු කැපේ

gjhgjhgh

ගුවන් සමාගම   කටුනායක සහ මත්තල අතර පවත්වා ගෙන ගිය අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවා වහාම නතර කරන බව  ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

කියා සිටී

මේ ගමන් හේතුවෙන් ඇතිවෙන මුල්‍ය අලාභය නිස්ස් මේ පියවර ගත්  බවයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටින්නේ.

අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් නවතා දමන ලෙස පාඩු ලබන  පාර්ශවයන් තමන්ට දැනුම් දුන් බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

කෙසේ වෙතත්ෆ්ලයි ඩුබායි, රොටානා ජෙට් සහ මිහින් ලංකා ‍යන ගුවන් සමාගම් තවම එවැනි තීරණයකට එළඹ නැත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.