මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය තවත් ප්‍රමාද වේ

highwayමධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරිමේ දී එල්ල වී තිබෙන පාරිසරික ගැටළු පිළිබඳ චෝදනා යම්කිසි විශේෂඥයකුට ඔප්පුකර පෙන්වීමට හැකිනම් මෙම අධිවේගී මාර්ගයේ සැලසුම් වෙනස් කිරිමට සුදානම් බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති නලීන් සුරිය ආරච්චි මහතා ඊයේ (25) පැවති කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේ දී ප්‍රකාශ කළේය.

මේ වන විට ජනතාවගේ සහ විවිධ පාරිසරික සංවිධාන වලින් එල්ලවී තිබෙන චෝදනා හේතුවෙන් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරිම් සිදුකිරිමට පෙර යළි අධ්‍යයනයක් සිදු කිරිමට අවශ්‍ය වී තිබෙන බවද සුරියආරච්චි මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.