මධුවන්තිට රත්වවෙන්න දඩයක්

madhuwanthiඅනතුරුදායක ලෙසරිය පැදවීමේ වරදට නිළි මේනකා මධුවන්තිට රුපියල් පන්දහසක දඩයක්දා නියම කොට තිබේ, දක්ෂින අධිවේගී මාර්ගයේ  කරමින් ඩාන්ස් දැමු මධුවන්ති  තම පාඩම ඉගෙන ගත්තේ බණ්ඩාරගම මහේස්ත්‍රාත්තැ උසවියෙනි. වීඩියෝව දුටුවන් පිරිසක් පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කොට තිබුහ.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.