මන්ත්‍රී වරුන්ට සතුටුදායක වැටුපක් නෑ… ඉදිරියේදී සලකා බලනවා… අගමැති කියයි…

ranil-333පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සතුටුදායක වැටුපක් නැති බැවින් ඉදිරියේදි ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ යුතු බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ (21) ප්‍රකාශ කළේය.
අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියගේ වැටුප අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයෙකුගේ වැටුපට සමාන කිරිමේ හා ස්වාධින කොමිෂන් සභාවල සභාපතිවරු ඇතුළු සාමාජිකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිමේ යෝජනා විවාදයට එක් වෙමින් අගමැතිවරයා එසේ කීය.
හොද වැටුපක් නැතිනම් හොද මිනිසුන් මෙවැනි ආයතනවල පත් කළ නොහැකි බව ද අගමැතිවරයා කීවේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.