මනාප ගනින්න වැඩි පිරිසක්

 

 

Cartoon-of-the-day-03_08_2015

 

මෙවර මහ මැතිවරණයේදී මන්ත්‍රී ධුර හිමිකර ගන්නා දේශපාලන පක්‍ෂවලට මනාප ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්‌ථාන වෙත නියෝජිතයන් වැඩි පිරිසක්‌ ඇතුළු කිරීමට අවසර ලබාදීමට මැතිවරණ කොමසාරිස්‌වරයා තීරණය කර ඇත.

මනාප ඡන්ද ගණන් කිරීම පිළිබඳ විශ්වසනීයතාව තහවුරු කිරීම සඳහා කොමසාරිස්‌වරයා මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව වැඩි මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාවක්‌ ඇති දිස්‌ත්‍රික්‌කවලට එක්‌ පක්‍ෂයකට දුන් නියෝජිත සංඛ්‍යාව 07 සිට 10 දක්‌වාත් කුඩා දිස්‌ත්‍රික්‌කවලට නියෝජිත සංඛ්‍යාව 05 සිට 07 දක්‌වාත් වැඩි කර තිබේ. මෙයට අමතරව අපේක්‍ෂකයන්ට, පක්‍ෂ ලේකම්වරුන්ට හා නිලලත් පක්‍ෂ නියෝජිතයන්ට ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්‌ථාන වෙත ඇතුළු විය හැකි වෙයි.

මැතිවරණයේදී මන්ත්‍රී ධුර හිමිකර නොගන්නා දේශපාලන පක්‍ෂ හා ස්‌වාධීන කණ්‌ඩායම් නියෝජිතයන් ගණන් කරන මධ්‍යස්‌ථානවලට ඇතුළු වීමට මෙවර ඉඩ නොලැබේ

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.