මම නැති හින්දා ඩෙංගු දෝරෙ ගලනවා – මර්වින් සිල්වා

marvin” කැළණියේ ළමයෙක් ඩෙංගු වලින් මැරුණහම මම සමෘද්ධි නිලධාරියාව ගස් බඳවා ගත්තා. එදා එහෙම කළේ ඒ පලාතේ දරුවන් බේරගන්න. එදා මම කරපු වැඩ නොකරපු නිසා අද  ඩෙංගු දෝරෙ ගලනවා. මම එහෙම කරපු නිසා පළාතෙම වැඩි ජන්ද ගත්තා. මිනිස්සු මට කැමති නිසා මම අංක එකට ආවා.  ඒත් මේ රටේ ඉන්න යහපාලකයෝ මට නාම යෝජනා දෙන්න කැමති වුනේ නැහැ. ඩෙංගු නගිනකොට ආණ්ඩුවෙන් පනින කොට මගේ වටිනාකම තේරෙයි.”   අස්ගිරි මහනාහිමියන් බැහැ දැකීමට ගිය අවස්ථාවේ මර්වින් සිල්වා මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් මහනුවරදී මෙසේ පවසා ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.