මම සල්මන් ඛාන් ගෙන්නුවේ නැහැ-මහින්ද

 

 

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ දෙහිඔවිටදී

 

වෘත්තිකයන් මේ රටට එනවා යනවා..මේ යන වෘත්තිකයෙක් මාව හම්බවෙන්න ආවා.සල්මන් ඛාන්.හා නිලි ජැක්ලින්.ඇවිල්ලා මාව මුණගැහුනා.මුණ ගැහිලා කට්ටිය යන්න ගියා. මම ඇහුවා මොකටද මේ පළාතේ ආවේ කිව්වාම එයාලගේ ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා බැරි අයට එයාලගේ සල්ලි වලින්  හම්බකරන සල්ලි වලින් ටිකක් බැරි අයට වියදම් කරනවා. ඉතින් සායනයක් පවත්වලා කණ්නාඩි දීලා ලෙඩ බලලා සත්කාරයක් කරනවා.පහුගිය කාලේ ඇවිල්ලා යාපනේත් ගියා කියලා පෙන්නුවා පිංතූර. පත්තරෙත් දානවා නිකන් ඕන බොරුවක්.මං දැක්කා එක ඉංග්‍රිසි පත්තරේක තියෙනවා මිලියන 700ක් මං දීලා ගෙන්නුවාලු

[vsw id=”/6hoaV6yiAbM” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.