මරාගෙන මැරෙන ඇදුමේ ඉලක්කය මහින්ද ද?

downloadඅද යාපනය චාවකච්ඡේරිය ප්රෙදේශයෙන් හමු වූ මරගන මැරෙන ඇදුම් කට්ටලය හා පුපුරනද්‍රව්‍ය පිලිබඳ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල විවිධ මත පලවෙනවා.

පිරිසක් පවසන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂා කළ යුතු බවට මත දක්වන අතර තවත් පිරිසක් වත්මන් ජනපතිවරයා හා අගමැතිවරයා ආරක්ෂා කළ යුතු බව අදහස් දක්වයි,

යුද්ධය පවතී ප්‍රදේශයකින් මෙවැනි දේ ලැබීම සාමාන්‍ය සිද්ධියක් වුවත් මෙතරම් කලක් ගතවීමෙන් අනතුරුවත් එවැනි සිදුවීම්සිදු වීම ජාතික ආරක්ෂාව පිලිබඳ නිරතුරු අවධියෙන් සිටීමට කරන සිහි කැදවීමකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.