මව් වරුන්ට ජයක්-රු. 20,000 ක දීමනාවක්

ගර්භණී මවුවරුන්ට පෝෂණ මල්ල සහ රු 20000 ලැබේ

ගර්භිණී මවුවරුන්ට ලබාදෙන පෝෂණ මල්ල සුවනාරි සායනවල ලියාපදිංචි සෑම ගර්භිණී මවකටම කූපන් පතක් මගින් දරු ගැබට 4 වැනි මස පිරීමෙන් පසු  ලබාදෙනු ඇති බව ළමා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය ඇමතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය පැවසීය.

මාර්තු මස මැද සතියේ සිට මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව 04 වැනි මාසයේ සිට මසකට රු. 2000 බැගින් මාස 5 ක්ද, ප්‍රසූතියෙන් පසු මාස 5 ක් රු. 2000 බැගින්ද රු. 20,000 ක් ලබා දීමටත් පියවර ගෙන තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.