මහජන බැංකුවේ සභාපති හේමසිරිට තවත් බාලදියක්

hemasiri fernandoමහජන බැංකුව සභාපති හේමසිරි ප්‍රනාන්දු, ලංකා බැංකු සභාපති රෝලන්ඩ් පෙරේරා ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් 54 ක ගේ තනතුරු සඳහා අනුමැතිය ගැනිමට උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව වෙත නාම ලේඛනයක් ඉදිරිපත්ව ඇත.

යහපාලන ජාතික රජය බලයට පත්වීමෙන් පසුව රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් වැඩිම ප්‍රමාණයක නාම ලේඛනයක් උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව වෙත යොමු වු පළමු අවස්ථාව මෙයවේ.
උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභා අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්ව ඇති ඇතැම් ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නකාරි තත්ත්වයන් පැන නැගි ඇති බැවින් මෙවර ඉදිරිපත් වූ නාම ලේඛනය පිළිබඳව අර්බුදකාරි තත්ත්වයක් හටගනු ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.
උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත්ව ඇති රජයේ ප්‍රබල ආයතනයක සභාපතිවරයෙකු සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරිමට මේ වන විට ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් වෘත්තිය සමිති 4 ක් සහ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් කටයුතු කරමින් සිටින බවද වාර්තාවේ. සංස්ථා සභාපතිවරුන්ට ඇති විරෝධතා මහලේකම් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ යන ලිපිනයට එවිය හැකි බවද සඳහන්ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.