මහණ කරන්න නම් තිබුණා-එම් කේ ඒ ඩී එස්

M.K.D.S.Gunawardana
බුද්ධශාසන නියෝජ්‍ය ඇමැති විදියට මට ගමේ කොල්ලෙකුට කෙල්ලෙකුට රැකියාවක් දෙන්න මට බැරි වුණා.හැබැයි ඕනෑ තරම් මහණ කරන්න නම් තිබුණා‘ යැයි හිටපු බුද්ධ ශාසන නියෝජ ඇමැති එම් කේ ඒ ඩී එස් ගුණවර්ධන මහතා කන්තලේදී පැවසීය.

පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ඡන්ද මෙහෙයුම් කාර්යාලය විවෘත කරමින් ඔහු එසේ කීවේය.
. අටමස්ථානය වඳින ගාථාව පවා මේ රජය වෙනස් කරලා.අද අටමස්ථානයට තවත් එකක් එකතු කරන්න යනවා.‘ යැයි ඔහු පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.