ජනාධිපති ලේකම් තනතුරට- පී බී අබේකෝන්

000000000001-Copy

 

 

 

 

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ හිටපු  ලේකම් පී බී අබේකෝන් මහතා ජනාධිපති ලේකම් ලෙස නව ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත් කොට ඇත.

අබේකෝන් මහතා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් වන අබේකෝන් මහතා මීට පෙර ආගමන සහ විගමන පාලක වරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

කෙළින් වැඩ කරන සුහදශීලී නිලධාරියෙක් ලෙස අබේකෝන් මහතා  ඇතැම් මාධ්‍යවේදීන් අතර ප්‍රකට වී ඇති අතර තවත් පිරිසක් කියා සිටින්නේ  ඔහු වැරදි පත්වීමක් බවයි.

 

ආරක්ෂක ලේකම්තනතුරින්  ගෝඨාබය රාජපෂ මහතා ඉවත් කොට පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාව වන බස්නායක මහතා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස පත් කොට ඇත.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.