මහනුවර කලබල වලට මුල්වූ බව කියන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

kandyමහනුවර කලබල වලට මුල්වූ බව කියන සුරේන්ද්‍ර සුරවීර ඇතුළු පුද්ගලයින්  දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. පසුගිය හතරවෙනිදා පටන් 70 දෙනෙක් පමණ මේ වන විට ඇත අඩංගුවට ගෙන් ඇත. අත් අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කොට ඇත්තේ ත්‍රස්ත මර්ධන ඒකකය මගිනි. මේ ප්‍රහාර පිළිබඳව වීඩියෝ සාක්ෂි ඇති බව වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.