මහරගම කාන්තාවක් නිරුවතින් දුවයි

heeeeඇල්පිටියේ පිටිගල ප්‍රදේශයේ විවාහක කාන්තාවක් මහරගම නගරයේ නිරුවතින් සැරිසැරූ නිසා පොලිසිය ඇයව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඇයව වෛද්‍යවරයෙකු හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ඇය මහරගම තරුණ සේවා සභාව මෙන්ම පිළිකා රෝහල අවට ප්‍රසිද්ධ ස්ථානහියන්හි සිටි බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇත.

අයව පිරිසක් විසින් සියා ගන්නා විට ගවුමක් ඇද විලි වසාගෙන සිටි බවද වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.