මහවැලිය සිදී ගියේය…

mahaweliමහවැලි නදියසිඳී ගොස් තිබේ. එය අතිශයින් දුර්ලභ දසුනකි. පොල්ගොල්ල ජලාශයේ නඩත්තු කටයුත්තක්වෙනුවෙන් ජලාශය ඊයේ (10) හිස්  කරනු ලැබිනි. ඒ සමඟ එම දුර්ලභ දසුන දැක ගැනීමේ අවස්ථාව මහනුවර ජනතාවට හිමිවිය. මහවැලි  ජලකඳින් වැසී ගත් අඩි 30-40 ක් ගැඹුර මහවැලි ගං පතුල මත  ප්‍රදේශවාසීහු ප්‍රීතියෙන් ඇවිදගියහ. මහා ජලකඳ  සිදී යෑමත් සමග මත්ස්‍යයින්   සතුන්ගේ මෙන්ම මනුෂ්‍යන්ගේදපහසු ගොදුරු බවට පත් වූහ.  . ජලාශය හිස්කි රීමත් සමඟ එහි  වාන් දොරටු නඩත්තු කිරීම ආරම්භ කෙරනි.  අද (11‍ ) දහවල් වන විට යළි
ජලාශය ජලයෙන් පුරාවාලිය හැකි බව එහි නියෝජ්‍යය අධ්‍යක්ෂ(යාන්ත්‍රික) එච්.එම්ළ කළුබණ්ඩා  පැවසීය.mahaweli-2

සබැඳි පුවත්

One thought on “මහවැලිය සිදී ගියේය…

  • October 12, 2016 at 7:15 pm
    Permalink

    පොල්ගොල්ල ජලාශයේ නඩත්තු කටයුත්තක්වෙනුවෙන් ජලාශය ඊයේ (10) හිස් කරනු ලැබිනි. (මම දැක්කා සමහරෙක් මේකටත් ආණ්ඩුවට බනිනවා – ලොල්)

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.