මහින්දගේ ලංගම බිල රුපියල් කෝටි 15 ක්

CTB-2

දැනට යහ පානය ශක්තිමත් කිරීමට දායක වී සිටින ප්‍රවාහන ඇමතිවරයාව සිටී කුමාර වෙල්ගම මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ ලංගම බස්රථ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක රැලි සඳහා යොදා ගනු ලබන්නේ මුදල් ගෙවා බවය.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලි පැවති ස්ථාන වෙත රටපුරා පිහිටි ඩිපෝවල බස්රථ යොදවා දහස් ගණනින් ජනතාව නොමිලේ ගෙන ගිය අතර

මේ නිසා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් කෝටි 15කට ආසන්න බව මේ වන විට හෙළිව තිබේ.

images (7mahinda0)

ජනාධිපතිවරණ සමයේ දිනපතා බස්රථ 500 සිට 1200ක් දක්වා ප්‍රමාණයක් මේ සඳහා යොදා  ගත අතර මේ නිසා සමහර පළාත් වල ගමන ගමනය සම්පුර්ණයෙන්ම අඩාල විය.

බස්රථ යොදා ගැනීම වෙනුවෙන් ලංගමයට ගෙවා ඇති මුදල රුපියල් කෝටි පහකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රචාරක කටයුතු වෙනුවෙන් යොදා ගැනීම තුළින් සිදුකරනු ලැබූ පාඩුව ලංගම සේවකයින්ගේ මාස දෙකක වැටුප් මුදලට සමාන බව ප්‍රවාහන ඇමතිවරයා කියා සිටී.

සේවකයින්ගේ වැටුප් ගෙවා ගැනීමට නොහැකි තත්වයක පත්වී තිබෙන ලංගමය  සේවක අර්ථ සාධක මුදල් ගෙවීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයකට මුහුණදී සිටී.මේ පිළිබඳව අලාභය අය කර ගැනීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවැඩ? එසේත් නැති නම් ලංගම සේවකයින්ට සහ මගී ජනතාවට මෙහි බර දැරීමට සලස්වනවද එසේත් නැතිනම් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට දොස් කියා වැඩේ හමාර කරනවාද යන ප්‍රශ්නය දැන් මතුවී තිබේ.

බස් ගැන වීඩියෝ සාක්ෂි

[vsw id=”/gRnlcDYkdgI” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.