මහින්දට ඇදුනු ලොතරැයිය

හිටපු ජනධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ හට මැතිවරණ  ප්‍රචාරණය ප්‍රශ්නයක් නොවුයේ ඔහුට ලොතරැයි ගණනාවක් ඇදුනු ගෙයිනි.

679_Airpor draw

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පසුගිය වසරේ ප්‍රවර්ධන මුදල්වලින් රුපියල් මිලියන 375ක් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා යොදා ගෙන ඇති බව ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිනි ශ්‍යාමිලා පෙරේරා මහත්මිය පවසයි.

 

 

[vsw id=”/zaJkIk42DaQ” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.