මහින්දත් පෙර එක් සමයක Mr ප්‍රභාකරන් කියලා

prabhahhh

 

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග යාපනයේදී කොටි සංවිධානයේ නායකයාට මිස්ට ප්‍රභාකරන් යැයි ඇමතීම ගැන ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂත් කොටි සොවිධානයේ නායකයාට ඒ ආකාරයෙන්ම අමතා ඇති බව හෙළිදරව් වී තිබේ.

2005 නොවැම්බර් මාසේ 28 වෙනිදා තානාපතිවරුන් අමතමින් කොළඹදී කියා සිටීයේ සම කතා බහකට ඇරයුම් කරන බවයි.

 

“In this regard I welcome Mr. Prabhakaran’s remarks yesterday recognizing my pragmatic approach and my invitation to talks, as extending the hand of friendship. Let me use this occasion, to reiterate my invitation to Mr. Prabhakaran for talks.”

 

Diplomats workshop.img_assist_custom

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.