මහින්ද ඇයි බය?

ඕන ම කෙනෙක් කියනවා කෝ චෝදනා කවුරුව්ත් උසාවි දැම්මා ද කෝ නිතීය ක්‍රියාත්මක වුණා ද කියලා හැබැයි මේ පරික්ෂණයක් කරන්න එන්නැයි කිව්වහම ඒකට යන්නේ නැහැ. තමන්ගේ බලය පාවිච්චි කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ බලය පාවිචිච් කරනවා. ගිහිල්ලා තමන් කළ දේ පිළිබදව අදහස් පළකරන්න කවුරුවත් පැකිලෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට උද්ඝෝෂණ මෙහෙයවන්න ඕනේ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතත්තයා කියන්නේ දෙවියෙක් නොවෙයි. හැබැයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන චෝදනාව කිසිම කමකට ඇති කාරණයක් නෙවෙයි. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබදව සාකච්ඡාව කඩාකප්පල් කිරීමයි මේකේ අරමුණ.-චම්පික රණවක 

 

 

 

[vsw id=”/_UMtQtGaLeM” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.