මහින්ද කැඳවන නුගේගොඩ රැළිය සජීව විකාශය මෙතැනින්

 

දිනූ නිදහස අනතුරක ජාතියේ අභියෝගය ජය ගැනීමට පෙළ ගැසෙමු!

සජීවී විකාශය මෙතැනින්

 

 

මහින්ද අගමැති කරන ජනරැළියේ සජීවි විකාශය බලාපොරොත්තුවන්න

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.