මහින්ද ගේ දන්සැල් වියදම මිලියන රුපියල් 157 යි

 

 

මහින්ද රාජපක්ෂ  හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින්  සිය මැතිවරණ දන්සැල් සංග්‍රහ වල කෑම  බීම සඳහා රුපියල් මිලියන  157  ක වියදමක්  සිදු කොට ඇති බව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

ජනාධිපතිතුමන් රූපවාහිනී වැඩ සටහනකදී  කියා සිටියේය.

කොළඹ.මහනුවර,නුවරඑලිය,මහියංගනය,ඇඹිලිපිටිය.නුවරඑලිය.අනුරාධපුරය ආදී නගරවල පිහිටි ජනාධිපති මන්දිර මෙන්මතංගල්ලේ පිහිටි සම්බන්ධිකරණ මධ්‍යස්ථාන වලදී මේ සංග්‍රහ කටයුතු සිදු වී ඇත.

දේශපාලන කටයුතු සඳහා ජනතාව කැඳවා රාජ්‍ය වියදමින් සංග්‍රහ කිරීමට  එරෙහිව  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අධිකරණයට ගියත් එනකට සිටි අග විනිසුරුවරිය  වූ ශිරාණි බණ්ඩාරනායක තීන්දු කළේ එහි වරදක් නැති බවයි.

dowmahinda

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.