මහින්ද දුටු මෛත්‍රී තුෂ්නිම්භුතවේ

mahinda-maithripalaමහාචාර්ය බෙලන්විල විමලරතන මහනාහිමි අදාහන උත්සවයට පැමිණි ජනාධිපතිවරයා පුවත්පතක් කියවමින් සිටියදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පැමිණියේය. සියළු දෙනාගේම ඇස් මහින්ද සහ මෛත්‍රී ගේ දෑස ගැටෙන මානය වෙත යොමු විය.

මහින්ද ගේ සිනාව කියා පෑවේ ‘මම තමාත් පරාද නැහැ’ යන්නයි. මෛත්‍රී ගේ මුහුණේ සටහන කියවීම ඔබට භාරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.