මහින්ද පොඩ්ඩක් හෝව්-ඩග්ලස්

download (9)dougell
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා යළි දේශපාලනයට එන්න පෙර ඒ ගැන තවත්වරක් සිතා බැලිය යුතු බව ඊපීඩීපී නායක ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා  පවසයි.
‘මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට දේශපාලනය කරන්න හෝ මතයක් දැරීමේ අයිතියට කාටවත් විරුද්ධ එන්න බෑ. වෙනස් මත දැරීමේට ඉඩක් තිබිය යුතුයි. දේශපාලන ගතිකයන් ස්ථාවර නෑ ඒවා කාලනුරූපව වෙනස් වෙනවා.
දකුණේ දේශපාලන නායකන් තේරීම අපේ වගකීමක් නෙවෙයි. එය දකුණේ ජනතාව හා දේශපාලනඥයන් කළ යුතු දෙයක්. ඔවුන් ‍තෝරන නායකයා කවරෙක් වුවත්, ඔහු සමඟ සංහිඳියාව වෙනුවෙන් ගනුදෙනු කිරීම අපේ අරමුනයි.
නමුත් එහෙම පුද්ගලබද්ධ දේශපාලනයක් කරන්න ගියොත් එයින් ජාතික ඒකාබද්ධතාවයට හනියක් වෙනවා.
 මහින්ද රාජපක්ෂ උතුර ගැන තීරණ ගත්තේ එහි ජනතාවගෙන්  හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්ගෙන් අහලා නෙවෙයි. එතුම වටා සිටිය කොළඹ දේශපාලකයන්ගේ මතය අනුවයි.
Douglas devananda cautions mahinda in to re entering politics

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.