මහින්ද මාතර රැළියට එය්.

Mahinda--12.06.15හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (12) මාතර පැවති ජන රැලිය අසලට පැමිණි බව වාර්තා වේ.

ඒ වන විට රැස්වී සිටි ජනතාව එක දිගට අත්පොලසන් දෙන්නට වූහ.

නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වේදිකාවට නොපැමිණි අතර ජනතා ජයහඩ මැද්දේ ඔහු ආපසු ගොස් තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.