මහින්ද – මෛත්‍රී සමඟ සංවාදයට සුදානම්

 වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ඕනෑම කෙනෙක් සමඟ තමන් සංවාදයට සුදානම් බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි.

Daily Mirror ට්විටර් සංවදයයට එක්වෙමින් මහින්ද රාජපක්ෂ පැව සුවේ රට මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව තමන් සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ඕනෑම කෙනෙක් සමඟ කතා බහ කිරීමට සුදානම් විය යුතුය.
විදේශීය රටවල් ශ්‍රි ලංකාවේ කටයුතු වලට ඇඟිලි ගසන්නේද යැයි විමසු විට ඔහු පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ
ආණ්ඩුව විදේශීය න්‍යාය පත්‍ර රට තුළ ක්‍රියාත්මක කරන හෙයින් විදේශීය රටවල් වලට බලපෑම් කිරීමේ
උවමනාවක් නැති බවයි.

තම පාර්ශවයේ ඕනෑම කෙනෙක් ගේ කටයුතු පිළිබඳව දුෂණ විමර්ශකයින්ට හොයා බැලිය හැකි නමුත්mahinda
දේශපාලන අගතියෙන් තොරව එසේ කළ යුතු බවයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ.
එසේම දුෂණ පිළිබඳව තමන් ගෙන් විමසන විට ආණ්ඩුවේ දුෂණ පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරන්නැයි
පැවසුවේය.

Capture

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.