මහින්ද ලෑන්ඩ් සේල්ස්…………

landනාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්ව තිබූ කොල්ලුපිටියේ අක්කර 2යි, රූඩ් 2යි, පර්චස් 11.14ක ඉඩමක් වාර්ෂිකව රුපියල් 10,000/- කට වසර 99කට විදේශීය සමාගමකට හෝටලයක් සෑදීමට බදු දී තිබේ.

එම බදුදී ඇත්තේ 2012 ජූලි 16 වැනිදා වන අතර එවකට මුදල් ඇමතිවරයාව සිට ඇත්තේ හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාය. ඉහල ව්‍යාපාරික වටිනාකමක් ඇති කොල්ලුපිටියේ පිහිටි මේ ඉඩමට මාසිකව බදු වශයෙන් ලැබෙන්නේ රුපියල් 834/- කටත් අඩු මුදලකි.

කෙසේවුවද, එම කාලයට අනුව මෙවැනි ඉඩමක් රුපියල් ලක්ෂ 10කට ආසන්න මුදලකට බදු දීමේ හැකියාව තිබූ බවද හෙළිව තිබේ.
සෙසු හෙළිදරව් මෙන්ම මෙම හෙලිදරව්වත් යටපත් වීමට ඉඩ තිබේ.

මෙම පුවත මාධ්‍ය වෙත හෙළිදරව් කිරීමට කටයුතු කොට ඇත්තේ ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය සගයින් පිරිසක්ය. මෙම හෙළිදරව් කීරීම් වල අරමුණ මහින්ද රාජපක්ෂ දේශපාලන වශයෙන් අඩපණ කිරීමයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.