මහින්ද සමරසිංහට අභියෝගයක්

පාලින්ද නුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම අද පැවැත්විය.

එහිදී අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා සහ බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී කිත්සිරි කහටපිටිය මහතා අතර උණුසුම් සංවාදයක් ඇති විය.ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලකයින් ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කිරීම සඳහා දක්වන කැපවීම පුදුම සහගතය.

ආණ්ඩුවේ ඇමතිගෙයි ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීගෙයි රණ්ඩුව

Posted by Newsfirst.lk on Thursday, April 9, 2015

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.