මාතර අලි පරාජයක්

Matara MCමෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල වලට අනුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබල අපේක්ෂකයින් සියලු දෙනාම පරාජයට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

විශේෂයෙන්ම මාතර මහ නගර සභාවේ හිටපු පුරපති උපුල් නිශාන්ත, නලින් රණසිංහ, නලින් අබේගුණවර්ධන, නන්ද සේන සෙල්ලහේවා යන හිටපු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනාම පරාජයට පත්ව ඇත.

මාතර ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායක ලයනල් කොඩිකාර මහතා ඇතුළු පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමද පරාජයට පත්ව තිබේ.

ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණ තරග නොකළ වැලිගම නගර සභාව හැර මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සෙසු සියලු පළාත් පාලන ආයතන වල හිටපු විපක්ෂ නායකවරු ඇතුළු හිටපු මන්ත්‍රීවරු බොහෝමයක් පරාජයට පත්ව ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.