මාතලේ දිසාපතිතුමාගේ නිලරථයේ කණ්ණාඩිය ගැලව්වේ කවුද?

monkeyමාතලේ දිසාපති පී. කේ. ඞී කුමාරසිරි මහතාගේ නිලරථයේ පැති කණ්ණාඩිය නැති බව දිසාපති වරයා දැනගත්තේය. නිල රථය නවතා තිබුණේ පුස්සැල්ලාව නිවසේය.

” කුඩු කාරයෙක්වත් කණ්ණාඩිය ගැලෙව්වාද? මොනවා උනත් පොලිසියෙ පැමිණිල්ලක් දාන්න ඕන”  යැයි සිතූ දිසාපතිවරයා ගමන ගියේය. ටික වෙලාවකින් ජංගම දුරකතනයට ඇමතුමක් ආවේ මේ අතරය. රිලවෙක් කණ්ණාඩිය ගලවගෙන ඒක අත්තක් උඩ තියලා ගිහිල්ලා. කණ්ණාඩියට මුකුත්ම වෙලා නැහැ. ඉන් පසු පුද්ගලයෙක් ගහට නග්ගලා කණ්ණාඩිය අරගෙන තිබුණා.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.