මාළු කුණු ඩෙවෝන් ඇළට

devonහැටන් නගරයේ මත්ස්‍ය අලෙවි කරුවන් විසින් ඉවත ලන මත්ස්‍ය අපද්‍රව්‍ය ඉතා සූක්ෂම ලෙස ඩෙවෝන් දිය ඇල්ලේ ජලය ගලා බසින් ඩෙවෝන් ඇලට මුදා හරින බව ඉතා විශ්වාස කටයුතු මාර්ගයකින් දැනගන්නට ලැබී තිබේ. හැටන් දික්ඔය නගර සභාව වෙන් කල කුණු පමණක් භාර ගැනීම හේතුවෙන් අපහසුවට පත් මාළු වෙලෙන්දෝ හොර රහසේම මහ රෑ මෙම මාළු කුණු තී‍්‍ර වීලර් වල පටවා ගෙන ඩෙවෝන් ඇළට හලන බව පැවසේ. මේ නිසා පළාත් වාසීන්ට රෝග බෝවීමේ අවධානමක්ද පවතී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.