මැතිවරණ කල් දැමීම ගැන ඒකාබද්ධය නඩු මගට

G. L. Peirisපළාත් පාලන මැතිවරණ දිගින් දිගටම කල් දැමීම පිළිබඳව තමන් නීතිමය පියවර ගන්න බව හිටපු ඇමති ජී.එල් පීරිස් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය වෙත දන්වා ඇත.

සැප්තැම්බර්/ඔක්තෝබර් කාලය තුලදී නැගෙනහිර,උතුරු මැද සහ සපරගමුව පළාත් සභා විසුරුවා හැරීමට
නියමිතය. අළුත් මැතිවරණ ක්‍රමයක් ඇති කරන තෙක් පළාත් සභා මැතිවරණ කල් දැමීමට කැබිනට්‌ මණ්ඩලය එකඟ වී ඇත.

 

කැබිනට් තීරණය

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම සියලු පළාත් සඳහා එකවර පැවැත්වීමේ පැවති ක්‍රමවේදය වෙනුවට පසුගිය කාලය තුළ වරින් වර පළාත් සභා ඡන්ද පැවැත්වීම හේතුවෙන් මූල්‍ය, මානව හා අනෙකුත් සම්පත් විශාල වශයෙන් අපතේ යාම, මහජනතාවගේ එදිනෙදා කටයුතුවලට අවශ්‍ය රජයේ සේවා සැපයීම ප්‍රමාද වීම, රට තුළ මැතිවරණ ආශ්‍රිතව ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා, මැතිවරණ දූෂණ හා රජයේ දේපළ අවභාවිතවීම් වර්ධනය වීම වැනි අගතිදායක තත්ත්වයන් රාශියක් පැනනැඟී ඇත. මෙම ක‍රුණු සැලකිල්ලට ගෙන, සියලු පළාත් සභාවලට අදාළ ඡන්ද විමසීම් එක් දිනක් තුළ පැවැත්වීමට හැකි වන පරිදි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හා පළාත් සභා පනතේ ඊට අදාළ විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම පිණිස ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

මේ අතර වාරේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා විසින් සාමාජිකයින් 12 දෙනෙකුගෙන් යුත් විද්වත් කමිටුවක් පත් කරනු ලැබ ඇත. එම විද්වත් කමිටුව විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇති පරිදි, ජන සංඛ්‍යාව හා ජන ඝනත්වය, නිවාස ප්‍රමාණය හා ඝනත්වය, සේවා සම්පාදනය හා යටිතල පහසුකම්වල දියුණුව, වාණිජ හා කර්මාන්ත ආයතනවල ව්‍යාප්තිය, සේවා නියුක්තිය සහ යෝජිත ආයතන බල ප්‍රදේශයේ ස්වයං ජනිත ආදායම යන නිර්ණායක පදනම් කරගත් ක්‍රමවේදය අනුව පමණක් ඉදිරියේදී නව පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය කිරීම හෝ පවතින පළාත් පාලන ආයතන උසස් කිරීම සිදු කිරීම පිණිස පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.