මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා හමු වූ මෛත්‍රී ගෙන් ප්‍රකාශයක්

SRI LANKA-ELECTION-OPPOSITION

 

මැතිවරණ  ප්‍රචාරණ කටයුතු  හමාර  වූ පසුත් රාජ්‍ය මාධ්‍ය ඔස්සේ ආණ්ඩු පක්ෂයට හිතවාදී ලෙස ප්‍රචාරක කටයුතු කරගෙන යන බව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ට දැන්වු බව

මෛත්‍රීපාල  සිරිසේන මහතා කියා සිටී.

 

මෛත්‍රීපාල  සිරිසේන මහතා ගේ ප්‍රකාශය මෙතැනින් 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.