“සීනි ගෝනියේ කුබියෙක් සිටියාට 10000ක් දඩ ගහල” මැතිසබයේ කට ඇති පුතෙකුගේ රුව ඇති කතාව

maxresdefaultකඩේ රුපියල් 2000ක බඩු නොමැතිව සිටින අහිංසකයෙකුට සීනි ගෝනියේ කුබියෙක් සිටි වරදට රු . 10000ක දඩයක් ගැසීමේ කතාවක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මහතා පාර්ලිමේන්තුවට හෙළි කළා.

මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට පත්වූ තරුණයන් රැසකට පාර්ලිමේන්තුවට පත්වී තිබෙනවා.

එසේ උවත් නවක මන්ත්‍රීවරුන් කිසිදු අවස්තාවක තම අදහස් දක්වනු දක්නට ලැබීම ඉතා අඩු බව අප දන්නා කරුණක්.

එහෙත් ඒ අතර ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලනයට දායාද වූ රිදී සීනුවක් දක්නට ලැබෙනවා ඒ මාධ්‍යවේදී නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්නයි.

ඔහුගේ සම්පූර්ණ කතාව පහතින්

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.