මැති ඇමති ඩියුටි ෆ්‍රී දැන් වෙළෙඳපලේ

Palitha Thewarapperumaසංස්කෘතික නියෝජ්‍ය ඇමති පාලිත තෙවරප්පෙරුම තීරු බදු රහිතව ගෙන්වා ගත් ටොයටා ලෑන්ඩ් කෘසර් රථය විකණීමට දැන්වීමක් දමා ඇති බව වෙබ් මාධ්‍ය කියා සිටී. දැන්වීමේ සඳහන් දුරකථන අංකයට www.lankanewsline.com කථා කල නමුත් ප්‍රතිචාරයක් ලබා ගත නොහැකි විය.

රේගුවට ඉදිරිපත් කල ප්‍රකාශය අනුව වාහනයේ වටිනාකම මිලියන9.2 කි. මේ සඳහා ආණ්ඩුවේ ලිපි කටයුතු සඳහා ගෙවා ඇත්තේ රුපියල් 1750 ක් සොච්චම් මුදලකි. වහනය විකුණන්නේ රුපියල් මිලියන 39 කටයි. ආණ්ඩුවට අහිමි වන මුදල රුපියල් 33,457,500.00 කි.

මේ වන විට අවම වශයෙන් මන්ත්‍රීවරුන් 77 දෙනෙක්වත් තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍ර වලින් ප්‍රයෝජන ගෙන තිබේ. මේ හේතුවෙන් රටට අහිමි වෙන මුදල රුපියල් කෝටි ගණනකි.

මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රශ්න කල විට රවි කරුනානායක මන්ත්‍රීවරයා පෙරළා ප්‍රශ්න කළේ මන්ත්‍රීවරුන් යන්නේ බර කරත්තෙන්ද? යනුවෙනි. දැන් ඇසීමට සිදු වන්නේ ‘තමන්ට ලැබෙන තීරු බදු රහිතව ගෙන්වා ගත් වාහන විකුණු පසු මේ මන්ත්‍රීවරු යන්නේ පයින්ද’ යන කරුණයි.

palitha-thewarapperumas-brand-new-toyota-land-cruiser-is-now-for-sale1

palitha-thewarapperumas-brand-new-toyota-land-cruiser-is-now-for-sale2

palitha-thewarapperumas-brand-new-toyota-land-cruiser-is-now-for-sale3

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.