මැයි දිනය අහෝසි කරමුද

ලෝකයේ බොහෝ රටවල ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය මැයි පළමු වෙනිදාට සමරනු ලැබේ. ලංකාවේ වෙසක් දිනය සැමරීමට ඉද දෙමින් මැයි දිනය හත්වෙනිදාට කල දමා ඇත.

මැයි දිනය කල් දමනවා වෙනුවට අහෝසි කළ හොත් කුමක් සිදුවිය හැකිද? පලමු කොටම හැමදාමත් හති දමමින් වැඩ කරන කම්කරුවන්ට නිවාඩු දිනයක් අහිමි වෙන බවට කෙනෙකුට තර්ක කල හැකිය.

එහෙත් එය අර්ධ සත්‍යයක් පමණි. හති දමමින් වැඩ කරන කම්කරුවන් වැඩි දෙනා වැඩ කරන්නේ දවස් පඩියටය. මැයි පළමුවෙනිදා ආණ්ඩුවේ නිවාඩු දිනයක් වීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට සිදුවෙන්නේ දිනක වැටුප් නොලැබී යාමයි.

කොමියුනිස් ප්‍රකාශනයේ කම්කරුවා පිළිබඳ නිර්චවනයට අනුව කම්කරුවා කුලියට තම ශ්‍රමය විකුණන්කිනෙකි එනම් වැඩ නො කළොත් වැටපුත් නැත.

මේ වන විට මැයි දිනය යනු මත්පැන් බලෙන් දේශපාලන පක්ෂ තම ගෝත්‍රවාදී බව රටට පෙන්නුම් කරන අවස්ථාවකි. මේ ගෝත්‍රවාදී බව ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවේ නිවාඩු දවසක් ලබාදිය යුතුද යන ප්‍රශ්නය ඇසීම පංතියට හෝ විමුක්ති අරගලයට එරෙහි වීමක් ලෙස යමෙක් අර්ථ දැක්වුවහොත් එය පුදුමයට කාරණයක් නොවනු ඇත.

රෝහණ ගාමිණී විජේවික්‍රම

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.