මැ කො දැඩියි-මැදියමෙන් පසු සංගීත නැහැ

desha

දේශපාලන මැරයින්ට තමන්ගේ නිලධාරින් බිය කල නොහැකි බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය කියා සිටී.

මහින්ද දේශප්‍රිය:

“අපි කිසිවිටකත් මැර බලයට හිස නමන්නෙ නෑ…
අපි ඕනෑ ම දේශපාලන මැරයෙකුට කියන්න සූදානම් – අපේ නිලධාරින්ට තර්ජනය කිරීමෙන්, බැණ වැදීමෙන්, පහර දීමට උත්සාහ කිරීමෙන්, අපේ නිලධාරීන් තව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා මිස, ඔවුන් බිය ගැන්වීමට නො හැකියි. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න යන අය, තමන් මැරවරයන් ය කියා උදුම්මාගත් පිරිස්, තමන්ට දේශපාලන හයිය තියනව කියල හිතන පිරිස්, හිතනව, පහරදීල මේක කරන්න පුලුවන් කියල…අපි ඉල්ලං කෑවත් අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනව. අපේ එක්කෙනෙකුට ගැහුවොත්, අපි එතැනට දෙන්නෙක් යවනව.”

 

 

 

 

[vsw id=”/2SWC9CptlI4″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.