මිනිසුන් බලා සිටිද්දී අලියා මිනිසෙක් පොලවේ ගසයි (වීඩියෝ)

eleඉන්දියාවේ බෙංගාලයේ ගම්මානයකට කඩා වැදුණු වල් අලියෙකු විසින් ගම්මසියෙකු පාගා මරා දමන වීඩියෝවක් මේ වන විට මාධ්‍යට නිකුත් වී ඇත.

විශාල පිරිසක් බලා සිටිද්දී මෙම අලියා විසින් මිනිසාව පොලවේ ගසා පාගා දමා ඇත.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!