මියන්මාරයෙන් ලංකාවට ආදර්ශයක්

_85422515_hi028870332මියන්මාරයේ නව කැබිනට් මණ්ඩලය ලබන මාසයේදී දිවුරුම් දීමට නියමිත අතර කැබනට් ඇමතිවරු 21 ක් පමණක් මෙයට ඇතුළත් වීම විශේෂත්වයකි,

අවුන් සා සුචි නායකත්වයෙන් මෙවර ආණ්ඩුව මෙහෙය වන අතර මීට පෙර මියන්මාරයේ රජයේ කැබිනට් ඇමතිවරු 36ක් පමණ සිටි අතර මෙවර එය 21 දක්වා අඩු කිරීම ලංකාවේ දේශපාලනයට ආදර්ශයක් වන්නේය.

මීට පෙර රජයට ඇමති මණ්ඩලය වැඩි බව චෝදනා කරමින් බලයට පැමිණි වත්මන් රජයද ඉවක් බවක් නොමැතිව ඇමතිකම් දොළ පිදේනි ලෙස දෙන අවස්තාවක සියලු පාර්ශවයන් මියන්මාරය ආදර්ශයට  ගත යුතුය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.