මීතොටමුල්ලේ මරණ වලට වහ කියන්නේ කවුද?

Meetotamulla Garbege Dumpමේ වන විට මීතොටමුල්ලේ කුණු කන්ද කඩා වැටීම හේතුවෙන් සිදුවී ඇති මරණ ගණන දහය දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. මේ මරණ ඇත්ත වශයෙන්ම මිනීමැරුම් සේ සැලකිය යුතුය. දීර්ග කාලයක් තිස්සේ ගොඩ නැගුණු මේ ගැටළුව විසඳාලීමට කිසිදු ආණ්ඩුවක් සමත් වී නැත.
කොළොන්නාව මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද නාය යාම හේතුවෙන් ඒ අසල පිහිටි නිවාස 60 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් යට වී ඇති අතර
සියයකට අධික පිරිසක් පීඩාවට පත් වී සිටින්නේ යයි අනුමාන කළ හැකි බව ආණ්ඩුව කියා සිටී.

මෙම කුණු කන්ද ඉවත් ඉවත්කරගන්නා ලෙසත්, තවදුරටත් එහි කසල බැහැර නොකරන ලෙසත් පළාත් වාසී ජනතාව දිගින් දිගටම කළ ඉල්ලීමට ආණ්ඩුව සවන් දීමට වුවමනාවක් නොතිබීම මෙම අවාසනාවන්ත ඉරණමට හේතුවූ බ දැන ගැනීමට තවත් කොමිසමක් අවශ්‍ය නොවේ.

Meetotamulla Garbege Dump

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.