මුදල් නෝට්‌ටුවක මහ බැංකු අධිපති අත්සන ඉංග්‍රීසියෙන්

පසුගියදා නිකුත් වූ රු. පන්දහසේ (5000) නෝට්‌ටුවේ මහබැංකු අධිපතිවරයාගේ අත්සන සඳහන්ව ඇත්තේ ඉංග්‍රීසියෙන් වන අතර මෙසේ දේශීය මුදල් නෝට්‌ටුවක්‌ සඳහා ඉංග්‍රීසියෙන් අත්සන යොදා ඇත්තේ වසර 27 කට පමණ පසුව යෑයි මහ බැංකු ආරංචි මාර්ගවලින් “දිවයින”ට වාර්තා වේ.

මේ අනුව වර්ෂ 1988 දී නිකුත් වූ මුදල් නෝට්‌ටුවල එවකට සිටි මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නෙවිල් කරුණාතිලක මහතාගේ අත්සන ඇතුළත්ව තිබී ඇත්තේද ඉංග්‍රීසියෙනි.

එම රු. 5000 මුදල් නෝට්‌ටුවේ මුදල් ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා අත්සන යොදා ඇත්තේ සිංහලෙනි.

මෙසේ අර්ජුන මහෙන්ද්‍රන් මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ අත්සන එම රු. 5000 නෝට්‌ටුවේ ඉංග්‍රීසියෙන් සඳහන් වූවද පසුගියදා නිකුත් කළ 2014 වසර සඳහා වූ නවතම මහ බැංකු වාර්තාවේ මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ අත්සන සඳහන් වන්නේ සිංහලෙන් වීමද විශේෂත්වයකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.