මුල්ම ආසනය මෛත්‍රී ට-කිලිනොච්චි

 

 

 

SRI LANKA-ELECTION-OPPOSITION

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කිලිනොච්චි  ආසනයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය දැන් නිකුත් විය.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන – 38856

මහින්ද රාජපක්ෂ – 13300

2010 ජනාධිපතිවරණයේ දී සරත් ෆොන්සේකා මහතා ඡන්ද 4717ක් ද, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 991ක් ද ලබා ගත්තේ ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.