කිලිනොච්චියේ ඡන්ද සමගින් මෛත්‍රී පෙරට

 

 

124-200x150mahinda

 

 

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද-

නම ප්‍රතිශතය % ජන්ද
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

68.4%

9480
මහින්ද රාජපක්ෂ

31.1%

4309

 

 

 

 

 

 

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද

කට පෙර

නම ප්‍රතිශතය % ජන්ද
මහින්ද රාජපක්ෂ

53.5%

16116
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

46.1%

13879

– See more at: http://election.dailymirror.lk/presidential/widget/sinhala#sthash.LtUPHjOr.dpuf

 

 

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද

කට පෙර

නම ප්‍රතිශතය % ජන්ද
මහින්ද රාජපක්ෂ

51.2%

14976
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

48.4%

14163

 

 

 

රත්නපුර

පළමු නිල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මීට ටික වේලාවකට පෙර නිකුත් විය. රත්නපුර තැපැත් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය වැඩි ඡන්ද 2811කින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජයග්‍රහණය ක‍ළේය.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා – 11864

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා – 9053

2010 ජනාධිපතිවරණයේ  රත්නපුර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඡන්ද 9458ක් ලබා ගත් අතර සරත් ෆොන්සේකා මහතා ඡන්ද 4143ක් ක් හිමි කර ගත්තේය

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.