මුල්‍ය වාසි ලැබූ බව නැගෙන චෝදනා ඔප්පු කළහොත් ගම්මන්පිල ගෙන් සල්ලි

udayavb

ජාතික හෙළ උරුම අත් හැර නැවත ආණ්ඩුවට නැවත එක්වීම නිසා තමන්ට විශාල වශයෙන් මුල්‍යය වරප්‍රසාද ලැබී ඇති බට පල වී ඇති වාර්තා උදය ගම්මන්පිල ප්‍රතික්ෂේප කළේ අභියෝගයක්ද කරමිනි.

පළාත් සභා මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව පැමිණ යලි ආණ්ඩුවට එක්වීමේ ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 300 ක් බවත්  ඔහුගේ එක් බැංකු ණයක් වූ ලංකා බැංකුවේ කෝපරේට් ශාඛාවේ තිබූ එක් කෝටි 30 ලක්ෂයක බැංකු ණයද පියවා දමා ඇති බවත් වාර්තා වී තිබින.

මේ පුවත් සත්‍යය යැයි ඔප්ප්පු කරන කෙනෙකුට තමන් ඒ හා සමාන මුදලක් දීමට සුදානම් බව උදය ගම්මන්පිල මහතා පැවසුවේ පුවත්පත් හමුවකදීය.

 

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.