මෙදා අය වැය පපසලොස්වක පෝයදාට හිගන්නන්ට පවුඩර් දැම්ම වගේ – රෝහිත අබේගුණවර්ධන

rohitha-abeygunawardena“මෙදා අය වැය පපසලොස්වක පෝයදාට හිගන්නන්ට පවුඩර් දැම්ම වගේ වැඩක් තමයි. මේ අයවැයේ කිසිම ප‍්‍රායෝගික ගතියක් නැහැ. භාණ්ඩාගාරය මේ වන විට යන්නේ හම්බන්තොට වරාය විකුණලයි, මත්තල ගුවන් තොටුපල විකුණලයි, අනාගතයේ ඉඩම් ටික විකුණනවයි කියන පොරොන්දුවට. පඩි ගෙවා ගන්නවත් මේ ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ. විදුලි කාර් මිල අඩු කරනවැයි කියලා කරපු දේ පේනවනේ. 2015 ජනවාරි 8වෙනිදාට කලින් විදුලි කාරයක් ලංකාවට ගේනකොට මේ රෝහිත අබේගුණවර්ධන එදා වරයා භාර ඇමති. එදා අයකල බද්ද 204,000යි. කාර් දෙන්න ආපු ආණ්ඩුව 2785,000ක් බදු ගැහුවා. ඒකෙන් ලක්ෂ දහයක් තමයි දැන් අඩු කරලා තියෙන්නේ. මේවා ඔක්කොම බොරු ඉලක්කම් විඡ්ඡ.” යැයි පසුගියදා රෝහිත අබේගුණවර්ධන විසින් පවසා ඇත.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.