මෙන්න හඬ- දෙන්න සරත්ට ඉඩ

Sarath Fonsekaසරත් ෆොන්සේකා මහතා නීතිය සහ සාමය ඇමති හැටියට පත් කරන්නැයි ජනාධිපතිවරයා වෙත බලපෑම් එල්ල වෙමින් පවතී. ජනාධිපතිවරයා සමඟ ගනුදෙනු කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂ පසු පෙළ මන්ත්‍රීවරු මෙන්ම රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවක කොටස්කරුවන් වීමට අකමැති ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ ඇමතිවරු සහ මන්ත්‍රීවරු මේ බලපෑමට එක්ව සිටිති.

නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය සරත් ෆොන්සේකා මහතාට ලබා දියයුතුය යන ස්ථාවරයේ තමන් ආරම්භයේ පටන් සිටි අතර ඉදිරියේදී වෙනසක් සිදුවිය හැකි බව රංජන රාමනායක මහතා පෙන්වා දුන්නේය. නීතිය සහ සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය සරත් ෆොන්සේකා මහතා වෙත පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ජනපතිගෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

පැය 2 ක් පමණ පැවති මෙම සාකච්ඡාවේදී සරත් ෆොන්සේකා මහතා අවධාරණය කර තිබෙන්නේ නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය තමන් භාරගන්නේ විවිධ පුද්ගලයන්ගේ බලපෑම් එම අමාත්‍යාංශය වෙත එල්ල නොවෙන්නේ නම් පමණක් බව ය. ඒ අනුව ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ දෙදෙනා දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.