මෙවර ඇසළ පෙරහර කප් සිටුවීමේ චාරිත්‍රය සියවසකට පෙර පැවති අන්දමින්

Aluth nuwara dewalaya 1මෙවර ඇසළ පෙරහර කප් සිටුවීමේ චාරිත්‍රය සියවසකට පෙර පැවති අන්දමින්

ඇසළ පෙරහර  කප් සිටුවීමේ චාරිත්‍රය සියවසකට පෙර පැවති අන්දමින් මෙවර පැවැත්වීමට අලුත් නුවර දැඩිමුණ්ඩ දේවාල සහ නාථ දේවාල බස්නායක නිළමේ මහේන් රත්වත්ත මහතා තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව කප වෙනුවෙන් ලබාගන්නා අලුත් නුවර දේවාල භූමියේ ඇති වරකා ගසක පුරුෂ ලිංග ලී කැබැල්ල නහවා පිරිසිදු කොට අලංකාරව සරසන ලද ඇතෙකු පිට තබා සාදුකාර දෙමින් දේව පෙරහරකින් මහනුවර නාථ දේවාල භුමිය වෙත වැඩම වීමට කටයුතු කර ඇත.අගෝස්තු 2 වැනි දින මෙම චාරිත්‍රය සිදු කිරීමට නියමිත අතර 3වැනි දින සතර මහ දේවාලයන්හි කප් සටුවිම සිදුකෙරේ.

සියවසකට පෙර කප අලුත් නුවර සිට පෙරහරින් වැඩම කළ  මුත් , එම චාරිත්‍රය නවතා දමා කරත්ත මගින් හෝ පසුකාලිනව වෙනත් වාහන මගින් වැඩම කරවිමට කටයුතු කර ඇත්තේ කාලය ඉතිරි කරගැනීම සහ එය අත්‍යාවශ්‍ය නොවන ක්‍රියාවක් බවට විවිධ නිළධරයින් අදහස් ප්‍රකාශකිරීම නිසාය


සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.